Felhasználási feltételek - ASZF

Érvényes 2013.01.01-től

 

 

 

I. Szerződő felek, általános tudnivalók

kutyajelmez.hu (továbbiakban Honlap) vállalkozói tulajdonban lévő linkkatalógus (linktár).
Szolgáltató: a Honlap tulajdonosa

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, legyen akár természetes, vagy jogi személy.

Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról illetve hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi Felhasználási Feltételeket, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatot maradéktalanul megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatásait Felhasználó számára biztosítsa, és azt a körülményekhez képest a lehető legmagasabb színvonalon tartsa.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos törvények értelmében kész teljes mértékig együttműködni a hatóságokkal, bármely, a szolgáltatást érintő jogsértés felderítése, és az azt elkövető felelősségre vonása tekintetében. Felelősséget nem vállal a Honlapon megjelenő tartalmakért, amelyeket a Felhasználók töltenek fel.

A Honlap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával kizárólag magyar nyelven történhet.

II. Szolgáltatás

A Szolgáltató alapvetően információs felületet nyújt Felhasználó számára, ahol a Honlapon lévő kategóriák szerint csoportosítva kereshet az Interneten fellelhető tartalmakra (linkkatalógus).
A jelen pontban meghatározott alkalmazások működéséért, a Felhasználó gépén, rendszerében okozott károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A honlap használata nem kötött regisztrációhoz. Szolgáltató kizárólag a Honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget.
Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból, előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül, részlegesen vagy egészében szüneteltetni, megszüntetni.

III. Tartalomszolgáltatás

A Honlap - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a struktúráját, működését biztosító adatbázisát, grafikai elemeit, tartalmát stb. - szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.
A természetes személy látogató a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett művek – a Honlap rendeltetésszerű használatán kívüli – felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Tilos a Honlap tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése, nyomtatása, fénymásolása vagy annak továbbítása harmadik fél számára kereskedelmi céllal.
Az engedély nélküli vagy nem rendeletésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató a Honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, időszakosan vagy véglegesen módosítani, illetve eltávolítani.

IV. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

Felhasználó a Honlapot saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen (például, de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, szellemi, stb.) kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el, Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap - akár előzetes értesítés nélküli - átalakítása, fejlesztése, szolgáltatások módosítása, műszaki meghibásodása, az arról történő illegális, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekbe vagy Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköző tartalom eltávolítása során keletkező károkért, és azokért kártérítésre nem kötelezhető.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból (például, de nem kizárólagosan: áramkiamaradás, eszköz-meghibásodás, bűncselekmény következménye, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkező kárért, azért kártérítésre nem kötelezhető.
A Honlap harmadik személy(ek) által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket (hivatkozásokat) is tartalmaz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési jogkörrel ezen weboldalak felett, így azok tartalmáért (beleértve, de nem kizárólagosan: jogszerűség, hitelesség, stb.) Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen harmadik fél által üzemeltetett weboldal törvénysértő vagy más káros tartalommal bír, abban az esetben a Honlap-ról a kérdéses linket eltávolítja.
Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.
Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni.
Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely részének Felhasználó általi megszegése, megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő összes kárát megtéríteni

V. Adatvédelmi Nyilatkozat

A Honlap megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

VI. A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

 

 

 

Linkajánló

Fórum a kutyajelmezekről

Kontaktlencse 30-60% kedvezménnyel, akár ingyenes szállítással az eOptika.hu-tól

Kutyás jelmezverseny